Cymorth digidol, cymorth gyda chyflogaeth a lle i fynd ar-lein

Do-it-Online
Erioed wedi defnyddio'r rhyngrwyd o'r blaen, neu hoffech chi gael cymorth i ddefnyddio eich cyfrifiadur, llechen neu ffôn? Dewch i sesiwn Dydd Gwener Digidol.  

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cefnogaeth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli.

Computers

Mae modd i chi ddefnyddio cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus gyda mynediad am ddim i'r Rhyngrwyd yn unrhyw un o'r 13 llyfrgell yn RhCT.