Skip to main content
Hafan>Trigolion>Budd-daliadua>Universal Credits

Credyd Cynhwysol

info

Gweld rhagor o fanylion ar wefan GOV.UK ynghylch cyflwyno Credyd Cynhwysol gan Lywodraeth San Steffan. 

Housing-grants

Edrych ar wefan GOV.UK i weld os ydw i'n gymwys i gael Credyd Cynhwysol.

Gwneud cais drwy wefan GOV.UK ar gyfer Credyd Cynhwysol. 

Benefits

Gwnewch gais trwy wefan GOV.UK os oes angen cymorth ariannol arnoch chi tra byddwch chi'n aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Money-Matters

Mae yna lawer o fudiadau lleol a chenedlaethol sy'n cynnig cyngor annibynnol am ddim i'ch helpu chi i reoli'ch arian.

info
Cymorth lleol a mynediad at gyngor ar ddyledion ac arian.
Do-it-Online

Cael cymorth a chefnogaeth gyda'ch sgiliau digidol i wella'ch rhagolygon cyflogaeth.

Council-Tax-Pay

Gweld a ydych chi'n gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau Treth y Cyngor. 

Advice-to-consumers

Gweld budd-daliadau eraill rydych chi, o bosibl, yn gymwys i'w cael.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau