Skip to main content

Cymorth i Blant Anabl a'u Teuluoedd

Gweledigaeth y gwasanaethau i blant sydd ag anabledd yw bod plentyn sydd ag anabledd yn blentyn yn gyntaf oll ac y dylai gael ei annog a'i helpu i gael defnyddio'r un gwasanaethau a chael yr un cyfleoedd ag unrhyw blentyn arall.

Ein nod ni yw gweithio mewn partneriaeth gyda phlant a'u teuluoedd ac asiantaethau eraill i ddiogelu a hyrwyddo llesiant ac iechyd plant a phobl ifainc anabl.

Dyma rai mathau o gymorth rydyn ni, neu asiantaethau eraill, yn gallu'u darparu:

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor, neu i ofyn am asesiad i ystyried sut gall eich plentyn gael ei gefnogi, ffoniwch  01443 425006

Cefnogaeth i gynhalwyr (gofalwyr)

Mae'n bosibl y bydd cynhaliwr plentyn anabl â'r hawl i ofyn am asesiad yn ei rinwedd ei hun.

Gweld y cymorth ychwanegol sydd ar gael i gynhalwyr

Dewis-Banner