Maethu, Mabwysiadu a Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig

Caring

Mae dros 600 o blant a phobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf sy'n dibynnu ar gartrefi maeth diogel, cefnogol.

Family

Gwybodaeth am fabwysiadu plant a'r broses fabwysiadu.

Family-with-Heart

Mae Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig yn ffordd gyfreithiol o roi sicrwydd hirdymor i blentyn sydd methu dychwelyd i fyw gyda'i rieni geni a lle nad yw mabwysiadu yn addas.