Skip to main content

Taliad o £125 i Deuluoedd

Mae'r cynllun yma wedi dod i ben ers 1 Ionawr 2024. 

Byddwn ni'n adolygu unrhyw geisiadau a gafodd eu cyflwyno rhwng 20 a 31 Rhagfyr 2023 ym mis Ionawr, a dylech chi dderbyn taliad erbyn dydd Gwener, 12 Ionawr 2024.