CYNLLUN CYMORTH COSTAU BYW CYNGOR RHONDDA CYNON TAF 2023

Ar 18 Medi 2023, cytunodd Cabinet y Cyngor ar Gynllun Cymorth Costau Byw newydd ar gyfer 2023 sy'n ceisio cynorthwyo teuluoedd, busnesau a grwpiau cymunedol ledled y Fwrdeistref Sirol wrth iddyn nhw geisio ymdopi ag effaith barhaus costau cynyddol.

Mae modd ichi ddysgu rhagor am bob elfen o'r cynllun isod

Mae modd ichi fwrw golwg ar adroddiad llawn y Cyngor ar y Cynllun Cymorth Costau Byw yma