Amddiffyn rhywun rhag niwed

Child-protection
Amddiffyn Plant
Gweld sut mae modd rhoi gwybod am achos tybiedig o gam-drin plant.
Protect-someone-from-harm

Rhoi gwybod am achos amddiffyn neu gam-drin oedolion