River-by-House

Manylion ein pwerau caniataol ar gyfer gorfodi draenio tir o dan Adrannau 24 a 25 o Ddeddf Draenio Tir 1991

River-with-Trees

Gwybodaeth am bwerau gorfodi'r SAB a'r canlyniadau cysylltiedig