Information

Mae draenio tir fel arfer yn cyfeirio at ddraenio dŵr wyneb trwy dir ac mae'n faes cyfrifoldeb cymhleth

Clipboard-with-Ticks

Manylion ein pwerau caniataol ar gyfer gorfodi draenio tir o dan Adrannau 24 a 25 o Ddeddf Draenio Tir 1991

Question-Mark

Os ydych yn berchen ar dir neu eiddo wrth ymyl cwrs dŵr fe'ch gelwir yn gyfreithiol yn 'berchennog glannau'r afon' ac mae gennych hawliau a chyfrifoldebau penodol i fod yn ymwybodol ohonynt