Planning-and-Building

Gweld Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Rhondda Cynon Taf 2018.

Neighbourhood-renewal-areas

Mae Canolfan Wybodaeth am Eiddo'r Cyngor yn ymdrin ag ymholiadau o ran tir ac eiddo yn Rhondda Cynon Taf.

Local-land-charges-search
Mae'r Cyngor hefyd yn delio â materion prynu a gwerthu eiddo ynghyd â phrydlesi, gosodiadau, trwyddedau, hawddfreintiau a hawliau tramwy.