Listed-buildings
Darllenwch Y Fethodoleg Safleoedd Ymgeisiol, sy'n amlinellu pob agwedd ar y Broses Safle Ymgeisiol ar gyfer y CDLl Diwygiedig
Planning-Applications
Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol, a chael gafael ar Ffurflen Gyflwyno a Nodiadau Canllaw
Local-development-Plans
I weld y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol o’r safleoedd a gyflwynwyd hyd yma, a chanlyniadau'r asesiad cam cyntaf o'r safleoedd hyn.