Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf 2022-2037

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Gweld trosolwg cryno o broses paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.

Consultations

Gwelir y Strategaeth a Ffefrir, a manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Evidence-Base-Library-and-Monitoring-Report

Gweld deilliannau'r Adolygiad ffurfiol o'r Cynllun Datblygu Lleol presennol.

Local-development-Plans

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn nodi Amserlen a Chynllun Cyfranogiad Cymunedol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.   

Local-development-Plans

Edrychwch ar fanylion y Broses Safle Ymgeisiol; gan gynnwys sut i gyflwyno tir i'w gynnwys yn y CDLlD, sut y bydd yn cael ei asesu a'r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol.