Addysg a Dysgu am Ailgylchu

location

Dyma wahodd ysgolion a grwpiau cymunedol i fynd ar daith ryngweithiol i fyd ailgylchu a dysgu sut caiff eitemau o'r cartref eu casglu o ochr y ffordd, eu dosbarthu'n fathau gwahanol o wastraff a'u troi'n eitemau newydd.

Calender

Mae Carfan Ymwybyddiaeth Gofal y Strydoedd y Cyngor yn ymweld â gwahanol leoliadau ledled Rhondda Cynon Taf i geisio gwella cyfraddau ailgylchu drwy sicrhau bod gan drigolion yr holl wybodaeth ac adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw i ddefnyddio'r gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw. 

games

Dysga am wsanaethau ailgylchu a gwastraff Rhondda Cynon taf mewn ffordd hwyl gyda'n gem didoli gwastraff newydd sbon.

team-work

I gael gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am ailgylchu, gwastraff a sut mae angen i ni wella ein hymdrechion ailgylchu i ennill y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.