Skip to main content

Gwybodaeth Gyffredinol am Ganolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

(Nodwch, mae mynediad i'r dosbarthiadau a mynediad cyntaf/olaf i'r pwll nofio neu'r gampfa yn dibynnu ar amserlenni'r cyfleusterau penodol hynny, nid oriau agor y ganolfan)

Nodwch: Mae oriau agor yn wahanol ac mae amserlenni'n newid yn ystod Gwyliau Banc. Ewch i'n tudalen Facebook i weld oriau agor Gwyliau Banc.

Rhondda Sports Centre Timetable
DYDDIAU AMSEROEDD
Dydd Llun 6.15am - 9.30pm
Dydd Mawrth 6.15am - 9.30pm
Dydd Mercher 6.15am - 9.30pm
Dydd Iau 6.15am - 9.30pm
Dydd Gwener 6.15am - 9.30pm
Dydd Sadwrn 7.30am - 4pm
Dydd Sul 8am - 4pm

MYNEDIAD I'R GANOLFAN A'I CHYFLEUSTERAU

 • Mynediad â ramp wrth flaen yr adeilad.
 • Lifft i bob lefel.
 • Teclyn codi a grisiau ar gyfer mynediad i'r pwll.

CYMORTH CYNTAF AC IECHYD A DIOGELWCH

 • Aelod o staff sydd wedi cael hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar y safle drwy'r amser.
 • Rhieni sy'n gyfrifol am eu plant drwy'r amser – rhaid dilyn y gymhareb pwll nofio.
 • Chi sy'n gyfrifol am eich eiddo personol yn y loceri neu rywle arall yn y ganolfan.

CYFLEUSTERAU NEWID

 • Ystafelloedd newid ar gyfer pobl sy'n defnyddio dosbarthiadau, cyrtiau a'r gampfa sy'n cynnwys ciwbiclau newid a chawodydd.
 • Ystafelloedd newid ar wahân i ddefnyddwyr y pwll nofio. Cyfleusterau ar wahân i ddynion, merched a phlant a chawodydd.
 • Cyfleusterau newid cewynnau.
 • Peiriannau sychu gwallt ar gael yn yr ystafelloedd newid am 10c.
 • Loceri.

POLISI MYNEDIAD I'R PRIF BWLL

Rhaid i blant sydd  dan 8 oed fod yng nghwmni fel a ganlyn:

1 oedolyn yn gwmni i bob plentyn dan 5 oed.

1 oedolyn yn gwmni i bob dau o blant rhwng 5 ac 8 oed.

Caiff plant 8 oed neu'n hŷn fynd i'r pwll  heb gwmni

Dyfnder pwll nofio Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda yw 0.5 - 3m.

Rydyn ni'n atgoffa rhieni/gwarcheidwaid bod rhaid i blant 8 oed neu'n hŷn ddefnyddio ystafelloedd newid sy'n briodol i'w rhyw.

CYFLEUSTERAU CYFARFOD

Mae neuaddau ac ystafelloedd ar gael ar gyfer achlysuron, cyfarfodydd neu gynadleddau. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein canllaw prisoedd.