Skip to main content

Ysgol Oes Fictoria

 

Ysgol Oes Fictoria

Dewch i ddarganfod pa eitemau roedd y Fictoriaid yn eu defnyddio yn yr ysgol.

Defnyddiwch y daflen waith yma i archwilio ac ymchwilio; gan ddarganfod beth yw'r eitemau o'r oes Fictoria a sut cawson nhw eu defnyddio. 

Gwneud Mathemateg gydag Abacws

Beth am roi cynnig ar y cwestiynau mathemateg yma gan ddefnyddio'r Abacws Fictoraidd?