Skip to main content

Tudalen Ymweliadau Ysgolion


Mae gan Daith Pyllau Glo Cymru gynnig addysgol unigryw. Pa le gwell i ysbrydoli dysgu a chwilfrydedd nag mewn lleoliad lle dechreuodd antur ryngwladol? Mae ein hystod o sesiynau ymarferol, rhyngweithiol yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae modd eu cymysgu a'u cyfuno i greu diwrnod gwych. A wnaethon ni sôn bod ein arlwy addysgol wedi derbyn Gwobr Sandford?
Rhondda Heritage Park-122
Rhondda Heritage Park-140
Rhondda Heritage Park-71
Rhondda Heritage Park-136

Mae pob taith yn cychwyn ac yn gorffen yn Nhŷ'r Wyntyll. Mae hwn yn fan cyfarfod ac yn rhywle i fwyta brechdanau.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â ni a byddwn ni'n eich helpu i gynllunio a phrisio'ch ymweliad.

Mae ysgolion Rhondda Cynon Taf yn talu costau net ar gyfer pob ymweliad. Ffoniwch ni ar 01443 682036 i drafod.

Lawrlwytho'r teithlyfr - Lawrlwythwch ein teithlyfr er mwyn cael syniadau am y ffyrdd y gallwch chi gael diwrnod llawn hwyl!

Gweithdai a phrisiau - Cliciwch yma i edrych ar yr ystod o weithdai addysgol y mae modd i ni eu cynnig ar gyfer eich ymweliad!

Llyfryn - Cliciwch yma i weld strwythur posibl eich ymweliad.

Blychau Gwrthrychau

Mae modd i chi fenthyg y blychau gwrthrychau i'w harchwilio yn yr amgueddfa, neu cewch chi eu llogi nhw i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Mae pob un yn berffaith ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ond mae modd eu haddasu ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd.

Ym mhob blwch mae pecyn adnoddau i athrawon a thaflenni gwaith.

  • Cwrdd â'r Rhufeiniaid: Yn cynnwys arfwisg, tlysau, offer coginio ac offer glendid personol i roi'r cyfle i chi gael blas ar fywyd fel Rhufeinwr.
  • Bywyd yn ystod Oes y Tuduriaid: Dysgwch sut brofiad oedd byw yn ystod teyrnasiad y Tuduriaid.
  • Cartref Oes Fictoria: Dysgwch am y gwahaniaethau rhwng dosbarthiadau cymdeithasol yn ystod Oes Fictoria a sut cafodd y rhain eu hadlewyrchu yn y cartref.
  • Ysgol Oes Fictoria: Gwisgwch gap a gŵn yr ysgolfeistr a dysgwch ddosbarth yn ôl dull Oes Fictoria!
  • Teganau Oes Fictoria: Golwg ar sut roedd plant yn chwarae yn y cyfnod cyn y cyfrifiadur. Mae'n cynnwys ceffyl pren, cylch a ffon, chwip a thop, 'diablo' a marblis.
  • Diwrnod Mr Thomas: Cewch gyfle i ddysgu am fywyd y glöwr yma, oedd yn gweithio ym Mhwll Bertie yng Nglofa Lewis Merthyr ym 1926, mewn ffordd ymarferol drwy flwch o wrthrychau'n ymwneud â phyllau glo.
  • Y Rhyfel Byd Cyntaf: Darganfyddwch sut beth oedd bywydau'r milwyr a oedd yn ymladd ar Ffrynt y Gorllewin.
  • Yr Ail Ryfel Byd: Mae'n cynnwys mwgwd nwy (copi), pecyn adnoddau am y Blitz, papurau newydd, helmed Warden Cyrchoedd Awyr a phecyn dogni.

Cofiwch fod modd i ni ddarparu ar gyfer grŵp o unrhyw faint. Mae'r prisiau sydd wedi'u hamcangyfrif ar gyfer ymweliadau ar gyfer 60 disgybl.

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfle i athrawon gael blas ar daith ymlaen llaw am ddim, fel bod modd i chi gael gwell syniad o beth rydyn ni'n ei gynnig.

I gadw'ch lle, ffoniwch: 01443 682036

neu lawrlwythwch y ffurflenni isod. Llenwch bob un sy'n berthnasol a'u hanfon trwy e-bost at DerbynfaParcTreftadaeth@rctcbc.gov.uk.

Ffurflen Cadw Lle: Blwch Gwrthrychau

Ffurflen Cadw Lle: Ymweliad Ysgol

Taflen waith yr Oriel

Defnyddiwch Daflen waith yr Oriel i archwilio orielau'r Gymdeithas Glo a'r Aur Du. Bydd modd i chi ddarganfod rhagor am hanes Cwm Rhondda.

Glo! O'r Rhondda i'r Titanic

Mae cysylltiad rhwng y Titanic a'n safle ni! Mae darn o lo o'r llong ar gael i'w weld yn yr oriel. Beth am ddod o hyd iddo, neu wrthrych arall ar y safle ac ysgrifennu stori amdano?

Trefnwch ymweliad ysgol. Ffoniwch 01443 682036