Mae'r digwyddiadau llifogydd diweddar yn Rhondda Cynon Taf wedi effeithio ar filoedd o eiddo ac mae llawer o drigolion bellach yn wynebu'r gwaith glanhau torcalonnus.

Sylwch: Os ydych chi wedi cofrestru a chyflwyno cais am daliad caledi llifogydd i'r Cyngor, dylech chi fod yn dawel eich meddwl ein bod ni'n delio â phob cais. O ran eich cais chi, os oes angen gwybodaeth bellach bydd staff y Cyngor yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Os does dim angen rhagor o wybodaeth, byddwch yn effro i'r ffaith fod eich taliad yn cael ei brosesu ar hyn o bryd, ond oherwydd nifer y ceisiadau rydyn ni wedi'u derbyn, rhaid aros ychydig i'r holl daliadau gael eu gweithredu.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i breswylwyr am eu hamynedd yn ystod y cyfnod yma ac rydyn ni'n gobeithio y byddwn ni wedi talu pob cais sy wedi'i gyflwyno, gan gynnwys grant cymorth llifogydd Llywodraeth Cymru cyn cyfnod y Pasg.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.