Skip to main content

Other licences


Cyflwyno cais am drwydded storio petrol.

Cyflwyno cais am ymgymryd â gwaith all effeithio ar gyrsiau dŵr.

Cyflwyno cais i werthu gwenwyn sydd ddim at bwrpas meddygol.
Cyflwyno cais am drwydded safle carafanau / gwersylla.
Cyflwyno cais am drwydded safle carafanau.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau