Trwyddedau sy'n gysylltiedig â llygredd

Hysbysiadau Tŵr oeri yn Rhondda Cynon Taf.
Gwybodaeth, Cyngor ac asesu risg o sylweddau peryglus.
Gwybodaeth am y peryglon iechyd sy'n gysylltiedig ag aerdymheru
Rheoli ansawdd aer yn Rhondda Cynon Taf.
Cyngor, gwybodaeth a rheolau ar gyfer cymeradwyo aer glân.
Trwyddedu amgylcheddol ac amrywiaeth o weithgareddau diwydiannol.
arolygu a Rheoliadau yn Rhondda Cynon Taf.