Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'n gweithredu swyddogaeth yr Awdurdodau Addysg Lleol mewn perthynas â phenodi/diswyddo llywodraethwyr ysgol, boed yn barhaol neu dros dro.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.