Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Panel yn ystyried ceisiadau gan weithwyr am ymddeol yn gynnar o'u gwirfodd neu golli swyddi gwirfoddol.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Aelod o Bwyllgor(au)