RCTTogether

Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol

Hand-and-Key

Mae'n cynnwys trosglwyddo rheolaeth adeiladau a/neu dir y Cyngor i sefydliad cymunedol “nid er elw personol”, menter gymdeithasol neu Gyngor Tref a Chymuned

House

Mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi nad oes angen yr adeilad(au) canlynol arno bellach.

Info
Oes gyda chi gynnig arloesol i ddefnyddio Tir y Cyngor i wella golwg eich cymuned leol neu ddarparu gwasanaethau neu gyfleoedd ymgysylltu a all gyfrannu at gefnogi blaenoriaethau Pobl, Lleoedd a Ffyniant?
Tick

Gweler y manylion isod am y trosglwyddiadau asedau llwyddiannus i grwpiau/sefydliadau cymunedol.

Cysylltwch â'r garfan

Cysylltwch â'r garfan Trosglwyddo Asedau Cymunedol am ragor o wybodaeth