Dewis-Banner-full-width-welsh

Maethu,Mabwysiadu a Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig

Fostering and Adoption
Mae dros 600 o blant a phobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf sy'n dibynnu ar gartrefi maeth diogel, cefnogol.
Support-for-parents-and-guardians

Gwybodaeth am fabwysiadu plant a'r broses fabwysiadu.

Fostering and Adoption

Mae Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig yn ffordd gyfreithiol o roi sicrwydd hirdymor i blentyn sydd methu dychwelyd i fyw gyda'i rieni geni a lle nad yw mabwysiadu yn addas.