A oes gan fy mhlentyn hawl i gymorth gan y Gwasanaethau i Blant Anabl?

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, os oes gyda'ch plentyn nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith 'sylweddol' a 'hirdymor' ar ei allu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd, bydd yn cael ei ddiffinio fel rhywun sydd ag anabledd.