Gwybodaeth ar gyfer unigolion sy'n 16 oed a hŷn

Info

Gwybodaeth ar gyfer Plant a Phobl Ifainc sy'n 16 oed a hŷn sy'n Gadael Gofal

House

Tai a Chymorth ar gyfer Plant a Phobl Ifainc sy'n 16 oed a hŷn sy'n Gadael Gofal

Heart-Caring

Gwybodaeth am y Grwpiau o Bobl Ifainc sy'n gallu derbyn cymorth, a'r hyn mae gyda nhw hawl i'w dderbyn.

Booklet

Cyngor a chanllawiau ar gyfer y rheiny sy'n Gadael Gofal sydd â diddordeb mewn addysg bellach.

Presentation

Gwasanaethau sy’n darparu cyngor mewn perthynas â dod o hyd i gyflogaeth neu hyfforddiant.

Heart-Roof

Cyngor a chymorth i'r rheiny sy'n 16 oed a hŷn sydd yn ddigartref neu'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref.

Question-Mark

Bwriwch olwg ar y budd-daliadau a hawliau rydych chi'n gymwys ar eu cyfer.