River-by-House

Eglurhad o'r hyn sy'n gofyn am gymeradwyaeth SAB a chanllawiau ar sut i wneud cais

River-in-Landscape

Os ydych yn bwriadu gwneud unrhyw waith ar gwrs dŵr cyffredin, efallai y bydd angen caniatâd arnoch o dan Adran 23 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

Report-Ticks

Mae'r Cyngor yn bwriadu mabwysiadu is-ddeddfau draenio tir i reoli swyddogaethau draenio tir a rheoli perygl llifogydd yn well trwy reoleiddio gwell