Skip to main content
Lido Ponty - National Lido of Wales
 

AM LIDO PONTY

 

Mae Lido Ponty yn unigryw yng Nghymru. Yr atyniad hanesyddol i'r teulu yw prif bwll awyr agored a pharc chwarae antur Cymru.

pontypridd-lido-watercolour-1Mae Lido Ponty, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, wedi'i adnewyddu a'i foderneiddio ar gyfer ymwelwyr yr 21ain ganrif. Mae ganddo dri phwll nofio wedi'u gwresogi, sy'n cynnig cyfleoedd arbennig i deuluoedd, nofwyr ymroddedig a nofwyr hamddenol o bob oed a gallu.

Mae Lido Ponty yn cynnwys cawodydd dan do ac awyr agored, cyfleusterau nofio wedi'u gwresogi a Chanolfan i Ymwelwyr o'r radd flaenaf, sy'n adrodd hanes arbennig Lido Cenedlaethol Cymru. Ymhlith y nodweddion sydd wedi'u hadnewyddu y mae giatiau tro a chuddyglau'r 1920au sy'n cydfynd â'r Waterside Café newydd.

Mae'r ardal chwarae antur newydd, Chwarae'r Lido, yn dal dychymyg ein hymwelwyr ifainc wrth iddyn nhw chwarae ar siglenni, sleidiau a thwneli'r parc yma sy'n dathlu ein gorffennol diwydiannol.

Mae Lido Ponty wedi'i ddatblygu yn sgil prosiect adnewyddu gwerth £6.3 miliwn Cyngor Rhondda Cynon Taf, a diolch i gefnogaeth ariannol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw.

I goroni'ch taith i Lido Ponty, ewch i'n Canolfan i Ymwelwyr, sy'n cynnwys byrddau treftadaeth, gemau a phosau rhyngweithiol, a sgriniau fideo mawr.

Gweld datganiad hygyrchedd lleoliad yr oyour

lido-heritage-shot-2

TREFTADAETH Y LIDO

 

Cafodd ei adeiladu yn 1927 mewn dull oedd yn nodweddiadol o'r cyfnod, gan gyflwyno naws Fediteranaidd gref i Gymoedd y De.

view-of-pontypridd

DOD O HYD I NI

 

Mae'r atyniad anhygoel i'r teulu yn unigryw yng Nghymru. Lido Ponty yw prif bwll awyr agored a pharc chwarae antur Cymru.

cadw logo RCT CBC Logo lottery fund logo erdf logo