Skip to main content
 

The Waffle House, Caffi Lido

BETH AM GAEL waffle NAU WRTH YMYL Y PWLL NOFIO YN LIDO CENEDLAETHOL CYMRU?

Mae The Waffle House, Caffi Lido wedi'i leoli yn adeilad trawiadol Lido Ponty ac mae’n cael ei redeg gan y cwmni adnabyddus, Cleverchefs. Mae'n lle perffaith i ymlacio, cael tamaid i'w fwyta a mwynhau tra ydych chi'n ymweld â Lido Ponty a Pharc Coffa Ynysangharad.

Mae gan The Waffle House fwydlen sy'n sicr o dynnu dŵr o'ch dannedd, gan gynnwys wafflau sawrus â chynhwysion brecwast a llysieuol, yn ogystal â dewisiadau melys a llawn ffrwythau. Mae bwydlen wych i blant ar gael hefyd.

Mae diodydd poeth ac oer a byrbrydau blasus ar gael hefyd ar ôl eich sesiwn nofio yn Lido Ponty neu tra bo'r plant yn chwarae yn ardal Chwarae’r Lido!

Bwytwch i mewn neu ar y teras sy'n edrych dros yr ardal chwarae ar ddiwrnod braf neu ewch â'ch bwyd gyda chi i'w fwynhau yn harddwch Parc Coffa Ynysangharad.

Mae gan The Waffle House, Caffi Lido doiledau tu mewn, mynediad i bobl anabl ac mae’n cynnig opsiynau feganaidd, llysieuol a heb glwten.

Mae croeso i gŵn yn yr ardal seddi awyr agored (ochr y parc) yn unig.

 

 

WAFFLE HOUSE LOGO

 

Mae'r cogyddion a'r baristas yn rhan o garfan gyfeillgar sy’n edrych ymlaen at gynnig bwydlen flasus a gwahanol i ymwelwyr Lido Ponty a Pharc Coffa Ynysangharad ei mwynhau.

Mae'r bwyd yn ffres bob amser – brecwast, brecinio, cinio, byrbrydau, coffi barista (poeth ac oer) a chacennau cartref. Mae Waffle House Caffi'r Lido ar agor rhwng 9am a 5pm, bob dydd. 

E-bost - caffilido@cleverchefs.co.uk

Rhif ffôn - 07468591743

 
cadw logo RCT CBC Logo lottery fund logo erdf logo