Skip to main content
 

BWYTA AC YFED

Oherwydd y difrod helaeth a achoswyd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gan Storm Dennis ym mis Chwefror 2020, yn anffodus fydd y Lido ddim ar agor i'r cyhoedd am y tro. 

Mae staff y cyngor wedi cael eu hailgyfeirio i gefnogi gwasanaethau allweddol yn ystod cyfnod y Coronafeirws a bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am y Lido ar gael pan fo hynny'n briodol.

Caffi Glan-y-dŵr

Dewch i weld Just Perfect Catering yn Caffi Glan-y-dŵr am hoe ac i ymlacio. Rydyn ni ar agor bob dydd o 9am.

Ewch i Caffi Glan-y-dŵr yn y bore am ddechrau da i'r diwrnod. Am frecwast, mae grawnfwydydd, ffrwythau ffres ac iogyrtiau ar gael, yn ogystal â rholiau twym neu frecwast Cymreig traddodiadol. Mae Caffi Glan-y-dŵr yn cynnig amrediad eang o brydau cartref blasus bob dydd, yn ogystal â dewis da o deisenod.

Galwch heibio am ddisgled o goffi Cymreig a darn o deisen cartref. Cewch gadw llygad ar y pwll yr un pryd.

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth barista llawn, ac mae’r hen ffefrynnau ar gael fel Cappuccinos, Americanos, Lattes a hyd yn oed bots siocled poeth moethus.  Mae cynigion teisenod i'w gweld yn y caffi. Sbwyliwch eich hun... ewch amdani!

Mae ein dewisiadau 'codi a mynd' ar gael bob dydd ac mae ein carfan yn eu paratoi'n ffres. Dyma'r dewisiadau:

  • Bocsys salad
  • Pots ffrwythau
  • Pots pwdin
  • Rholiau wedi’u llenwi
  • Bagéts
  • Brechdanau

Bydd prydau traddodiadol ar gael bob dydd, yn ogystal â phrydau bach fel tatws drwy'u crwyn, saladau ffres. 

Rydyn ni hefyd wedi paratoi bwydlen flasus ar gyfer plant sy'n cynnwys brechdanau bysedd pysgod cartref, selsig a thatws stwnsh blasus, a phasta tomato a pherlysiau arbennig.

Mae Just Perfect hefyd yn cynnig pecynnau parti ‘Splish Splash’ sy'n cynnwys partïon pizza a barbeciw cyffrous. Gofynnwch i aelod o'n carfan am ragor o wybodaeth. Beth am gynnal eich parti yn y Lido? Dewch i'r Lido i ddathlu a chael parti!

Mae holl garfan Just Perfect Catering yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.

Gweld ein bwydlenni.

Cafe Lido Opening Times
MISOEDDAMSEROEDD AGOR Caffi Glan-y-dŵr
Mawrth, Ebrill 9.00am - 4.00pm
Mai, Mehefin 9.00am - 5.00pm
Gorffennaf, Awst 9.00am - 7.30pm
Medi 9.00am - 5.00pm
Hydref 9.00am - 4.00pm
Tachwedd, Rhagfyr, Ionawr, Chwefror 9.00am - 3.00pm

CYSYLLTWCH Â NI - Caffi Glan-y-dŵr

E-bost: enquiries@justperfectcatering.co.uk

Ffôn: 01656 724363

 
cadw-logo RCT-web-logo lottery-fund-logo erdf-logo