Skip to main content
 

DOD O HYD I NI

Yn ystod yr wythnos, mae croeso i chi ffonio Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty rhwng 6.30am a 9.00am, ac yna rhwng 5.00pm ac 8.00pm. Ar y penwythnos, ffoniwch rhwng 7.30am a 7.00pm. Fel arall, mae croeso i chi e-bostio'ch ymholiad aton Ni -    LIDOPONTY@RCTCBC.GOV.UK.

CYRRAEDD MEWN CAR
Dilynwch draffordd yr M4 hyd at gyffordd 32, a chymryd yr A470 i Bontypridd. Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty wedi'i leoli yn Mharc Coffa Ynysangharad ar yr A4223. Does dim modd parcio ar y safle, ond mae sawl maes parcio i'r cyhoedd o fewn pellter cerdded o 5 munud i Lido Pontypridd.

MEYSYDD PARCIO

Maes Parcio Gas Road, Stryd Taf, Heol Berw, CF37 2AA Arhosiad Byr - 24 awr

 • Cerddwch tua'r de ar hyd Stryd Morgan tuag at Ynys Gyfeillon.
 • Mewn 0.2 filltir, trowch i'r chwith ar Stryd y Bont/yr A4223,
 • Ar ôl 16 troedfedd, mae Stryd y Bont yn troi ychydig i'r dde. Parhewch ar y stryd.
 • Ar ôl 253 troedfedd, trowch i'r dde, yna trowch i'r chwith ar ôl 285 troedfedd i fynd dros y bont.
 • Yna trowch i'r dde mewn ar ôl 0.8 milltir.
 • Bydd eich cyrchfan ar y chwith.

Maes Parcio Goods Yard, CF37 5RG Arhosiad Hir – 24 awr

 • Cerddwch tua'r dwyrain am bellter o 74 troedfedd.
 • Trowch i'r dde a cherddwch am bellter o 184 troedfedd tuag at Heol Gelliwastad/yr A4223.
 • Yna trowch i'r dde a cherddwch ar hyd Stryd Traws y Nant am bellter o 180 troedfedd.
 • Parhewch i gerdded ar hyd Heol y Weithfa Nwy am 230 troedfedd,
 • Arhoswch ar Heol y Weithfa Nwy (mae’n troi ychydig i’r chwith).
 • Mewn 207 troedfedd trowch i'r dde a dilynwch y llwybr am bellter o 85 troedfedd.
 • Mewn 0.12 milltir, bydd eich cyrchfan ar y chwith. 

Maes Parcio Sardis Road, Heol Sardis, CF37 1LE

Arhosiad Hir – Oriau Agor rhwng 7.00am a 7.00pm (Dydd Llun i Ddydd Sadwrn, ac eithrio gwyliau'r banc)

 • Cerddwch tua'r gogledd-ddwyrain am bellter o 167 troedfedd
 • Trowch i'r dde mewn 0.7 milltir
 • Trowch i'r chwith tuag at y Stryd Fawr, ac mewn 43 troedfedd
 • Trowch i'r chwith i'r Stryd Fawr.
 • Ar ôl pellter o 387 troedfedd,  trowch ychydig i'r dde a cherddwch ar hyd Stryd Taf am bellter o 194 troedfedd.
 • Ar ôl cerdded am 348 troedfedd, trowch i'r dde.
 • Yna, trowch i'r chwith a cherddwch am bellter o 351 troedfedd cyn cyrraedd eich cyrchfan.

Maes Parcio Tŷ Pennant, Stryd y Felin, CF37 2FW Bwriwch olwg ar hysbysiadau'r maes parcio am oriau agor

 • Cerddwch tua'r gogledd-ddwyrain am bellter o 16 troedfedd.
 • Trowch i'r dde tuag at Heol Rhondda ac ar ôl pellter o 95 troedfedd
 • Trowch i gerdded ar hyd Heol Rhondda.
 • Ar ôl pellter o 62 troedfedd mae Heol Rhondda yn troi ychydig i’r dde.
 • Ar ôl cerdded pellter o 95 troedfedd, trowch i'r chwith tuag at Stryd y Felin.
 • Trowch i'r dde a cherddwch ar hyd Stryd y Felin am bellter o 400 troedfedd.
 • Trowch i'r chwith ar hyd Stryd Taf.
 • Ar ôl pellter o 23 troedfedd trowch i'r dde. mewn 348 troedfedd
 • Trowch i'r chwith mewn 248 troedfedd a bydd eich cyrchfan ar y dde. 

Maes Parcio Millfield, CF37 2PU

Bwriwch olwg ar hysbysiadau'r maes parcio am oriau agor

 • Cerddwch tua'r gogledd-ddwyrain.
 • Ar ôl pellter o 70 troedfedd trowch i'r dde.
 • Mewn 0.1 milltir trowch i'r chwith tuag at y Stryd Fawr.
 • Ar ôl cerdded am bellter o 10 troedfedd, trowch i'r dde tuag at y Stryd Fawr.
 • Ar ôl pellter o  20 troedfedd, trowch i'r chwith i'r Stryd Fawr.
 • Cerddwch am bellter o 120 troedfedd a
 • Throwch i'r chwith - bydd eich cyrchfan ar y dde.

AR Y TRÊN

Gorsaf Drenau Pontypridd, 121 Broadway, Pontypridd, CF37 1BE O Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i Orsaf Pontypridd. Ymholiadau: 08457 484 950.

 • Cerddwch tua'r de-ddwyrain tuag at y Stryd Fawr am bellter o 177 troedfedd
 • Yna, trowch yn syth i'r chwith i'r Stryd Fawr. mewn 0.1 milltir
 • Ar ôl 0.1 milltir, mae’r stryd yn troi ychydig i'r dde i Stryd Taf.
 • Mewn 194 troedfedd, trowch i'r dde. mewn 348 troedfedd
 • Trowch i'r chwith ar ôl cerdded 348 troedfedd, a bydd eich cyrchfan ar y dde mewn 351 troedfedd. 

AR Y BWS

Gorsaf Fysiau Pontypridd, Stryd Morgan, Pontypridd, CF37 2DS
O Orsaf Fysiau Caerdydd i Orsaf Fysiau Pontypridd. Ymholiadau: 0871 200 2233

 • Cerddwch tua'r de ar Stryd Morgan tuag at yr A4223.
 • Ar ôl cerdded am bellter o 72 troedfedd, trowch i'r chwith i ymuno â Stryd y Bont/yr A4223.
 • Ar ôl cerdded am bellter o 16 troedfedd, trowch ychydig i'r dde i barhau ar Stryd y Bont/yr A4223.
 • Mewn 253 troedfedd trowch i'r dde. ac mewn 285 troedfedd
 • Mewn 285 troedfedd trowch i'r chwith, ac mewn 285 troedfedd trowch i'r dde.
 • Ar ôl cerdded am 0.1 milltir a bydd eich cyrchfan ar y chwith

CYSYLLTWCH Â NI

Rydyn ni yma i'ch helpu chi. Mae sawl ffordd i gysylltu â'n Carfan Lido Ponty gyfeillgar ni.

Drwy e-bost: mail@lidoponty.co.uk

Drwy ffonio: 0300 004 0000
Sylwer: Does dim modd prynu tocynnau dros y ffôn.

Drwy'r post: Lido Ponty, Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd CF37 4PE

 
cadw logo RCT CBC Logo lottery fund logo erdf logo