Skip to main content
 

DOD O HYD I NI

MAE STAFF AT GAEL I ATEB GALWADAU FFON YN 6.30AM-9AM/5PM-8PM DYDD LLUN I DDYDD GWENER. BYDD STAFF YN ATEB GALWADAU FFÔN RHWNG 7:30AM-7PM AR DDYDD SADWRN A DYDD SUL”. FEL ARALL, CROESO I CHI E-BOSTIO'CH YMHOLIAD ATON NI LIDOPONTY@RCTCBC.GOV.UK.

AR Y FFYRDD

Dilynwch draffordd yr M4 hyd at gyffordd 32, a chymryd yr A470 i Bontypridd. Mae Lido Pontypridd ym Mharc Treftadaeth Ynysangharad ar yr A4223. Does dim modd parcio ar y safle, ond mae sawl maes parcio i'r cyhoedd o fewn 5 munud i Lido Pontypridd.

MEYSYDD PARCIO

AR Y TRÊN

Gorsaf Drenau Pontypridd, 121 Broadway, Pontypridd, CF37 1BE
O Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i Orsaf Pontypridd. Ymholiadau: 08457 484 950.

AR Y BWS

Gorsaf Fysiau Pontypridd, Morgan Street, Pontypridd, CF37 2DS
O Orsaf Fysiau Caerdydd i Orsaf Fysiau Pontypridd. Ymholiadau: 0871 200 2233

MANYLION CYSWLLT

Rydyn ni ar gael i'ch helpu chi. Cewch gysylltu â'n Carfan Lido Pontypridd gyfeillgar mewn sawl ffordd.

E-bost: mail@lidoponty.co.uk
Ffôn: 0300 004 0000
Nodwch: Allwch ch ddim cadw lle dros y ffôn.


Post: Lido Pontypridd, Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd CF37 4PE

 
cadw logo RCT CBC Logo lottery fund logo erdf logo