Skip to main content

LIDO PONTY, LIDO CENEDLAETHOL CYMRU – NOFIO

Mae tocynnau ar gyfer Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan yn Lido Ponty wedi gwerthu allan!

Mae tocynnau ar gyfer Sesiwn Nofio Dydd Calan yn mynd ar werth am 9am, ddydd Llun, 11 Rhagfyr.

 

MAE GAN LIDO PONTY RYWBETH I BAWB!

Mae yma dri phwll nofio – prif bwll, pwll gweithgareddau a phwll sblash. Heb os, mae Lido Ponty yn cynnig cyfleoedd nofio gwych i bawb o bob oed a gallu.

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau teganau gwynt, Aqua Scooterz a Water Walkerz am £2.50 yn unig!

Mae'r pwll sblasio wedi'i anelu at ymwelwyr llai. Mae ganddo ffynnon ymbarél y byddan nhw'n dwlu arni. Beth am ddod â bwcedi a chaniau dŵr eich plant er mwyn iddyn nhw chwarae yn y dŵr cynnes mewn amgylchedd diogel a hapus?

Pan mae'r haul yn gwenu, beth am dorheulo wrth ymyl y pwll ar ein teras haul?

Mae'n bwysig bod pawb yn mwynhau mas draw yn Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru. Rhaid i bawb fod yn ddiogel.

Rhaid ichi ddilyn y canllawiau canlynol bob amser.

Nodwch fod pobl yn manteisio ar y tocynnau yma yn gynnar iawn.

Mae mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, AM DDIM i blant dan 16 oed neu £3 i oedolion.

 

 
cadw logo RCT CBC Logo lottery fund logo erdf logo