Skip to main content

Oherwydd y difrod helaeth a achoswyd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gan Storm Dennis ym mis Chwefror 2020, yn anffodus fydd y Lido ddim ar agor i'r cyhoedd am y tro. 

Mae Caffi Glan-y-dŵr hefyd ar gau oherwydd y difrod yn sgil y llifogydd

LIDO PONTY, LIDO CENEDLAETHOL CYMRU – NOFIO

MAE GAN LIDO PONTY RYWBETH I BAWB!

Mae yma dri phwll nofio – prif bwll, pwll gweithgareddau a phwll sblash. Heb os, mae Lido Ponty yn cynnig cyfleoedd nofio gwych i bawb o bob oed a gallu.

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau teganau gwynt, Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz am £2.50 yn unig!

Mae'r pwll sblasio wedi'i anelu at ymwelwyr llai. Mae ganddo ffynnon ymbarél y byddan nhw'n dwlu arni. Beth am ddod â bwcedi a chaniau dŵr eich plant er mwyn iddyn nhw chwarae yn y dŵr cynnes mewn amgylchedd diogel a hapus?

Pan mae'r haul yn gwenu, beth am dorheulo wrth ymyl y pwll ar ein teras haul?

Mae'n bwysig bod pawb yn mwynhau mas draw yn Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru. Rhaid i bawb fod yn ddiogel.

Rhaid ichi ddilyn y canllawiau canlynol bob amser.

Peidiwch â chael eich siomi – fe gewch gadw lle ar-lein hyd at 7 niwrnod ymlaen llaw.

Mae 30% o'r holl docynnau ar gael wrth y dderbynfa ar y diwrnod o 9am. Y cyntaf i'r felyn fydd hi.

Nodwch fod pobl yn manteisio ar y tocynnau yma yn gynnar iawn.

Mae mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, AM DDIM i blant dan 16 oed neu £2 i oedolion.

AMSERLEN NOFIO

Mae modd cadw lle ar-lein hyd at 7 niwrnod ymlaen llaw. Cadwch le yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

 
cadw-logo RCT-web-logo lottery-fund-logo erdf-logo