Gallwn eich helpu dychwelyd i fyd addysg a chyflogaeth wedi i chi wasanaethu'r Lluoedd Arfog. Ry'n ni'n gweithio gyda sawl sefydliad partner er mwyn cynnig cymorth i chi

Y Lleng Brydeinig

Cefnogaeth anhygoel i chi ddychwelyd i fywyd yn ddinesydd, ail-hyfforddi, sicrhau swydd newydd a rhagor. 
Am ragor o wybodaeth ewch i 
www.britishlegion.org.uk

Gyrfa Cymru  

Os hoffech ddychwelyd i'r gwaith, hyfforddiant neu addysg, dyma'r cam cyntaf! Gall y system gynnig cyngor gyrfaoedd, llwybrau i'ch swydd ddelfrydol a mwy. 
Am ragor o wybodaeth ewch i  www.gyrfacymru.com

Canolfan Byd Gwaith

Bydd eich canolfan byd gwaith lleol yn gallu dangos y ffordd i chi ar sut i gael hyfforddiant a chyngor er mwyn ennill cymwysterau priodol a chymryd cam yn agosach at eich swydd ddelfrydol. 
Am ragor o wybodaeth ewch i www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

Cyfleodd gyda'r Cyngor

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd a phrofiadau gwaith. Mae hyn yn cynnwys cynllun i raddedigion i ddod o hyd i reolwyr y dyfodol a chynllun prentisiaeth newydd, yn ogystal â threfnu opsiynau profiad gwaith a gosodiadau. 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Llwybrau i Gyflogaeth y Lluoedd Arfog ac yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith i'r rheiny gyda diddordeb mewn gweithio i'r Cyngor ac ymuno â'r Lluoedd Arfog neu'r llu wrth gefn. Rydyn ni'n annog ceisiadau gan aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog gan ein bod ni'n cydnabod yr ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a phrofiadau sydd gan y rheiny sy'n gadael y lluoedd a chyn-filwyr  diolch i'w gwasanaeth milwrol.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r Adran Hyfforddi a Datblygu

Addysg i Oedolion

Hybu addysg yn y gymuned ac i ennyn sgiliau a chymwysterau newydd, megis technoleg gwybodaeth, neu feithrin diddordebau. 
Am ragor o wybodaeth ewch i'r Adran Addysg i Oedolion

Cynllun Rhieni’n Dychwelyd at Fyd Gwaith Genesis

Mae ein Cynllun Genesis yn rhoi cymorth i rieni neu gynhaliwr plentyn sy’n ddibynnol ac sydd allan o waith neu sy’n gweithio llai na 16 awr yr wythnos. Gall eich helpu dychwelyd i gyflogaeth neu hyfforddi a chynorthwyo â gofal plant.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.