Cyfamod Cymunedol i'r Lluoedd Arfog


Community-Covenant-General-information
Gallwn eich helup dychwelyd i fyd addysg a chyflogaeth wedi i chi wasanaethu.
Family
Mae nifer o wasanaethau ar gael i adeiladu teuluoedd cadarn
Health-wellbeing
Amdani! Ewch i ganolfannau hamdden modern y Cyngor neu am gefnogaeth arbenigol ddiogel.
Housing
Gall ble'r ydych yn byw yn effeithio ar eich iechyd a'ch lles yn gyffredinol.
Money-Matters
Gall yr hinsawdd economiadd fod yn galetach fyth os ydych yn dioddef o faterion iechyd neu gorfforol.
Education-Employment-
Gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â'r gwasanaethau sydd ar gael i helpu'r lluoedd arfog a'u teuluoedd.
Money-Matters
Yng Nghronfa'r Cyfamod, mae £10 miliwn bob blwyddyn i gefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog ar gyfer ariannu prosiectau sy'n canolbwyntio ar flaenoriaethau penodol.
Community-Covenant-General-information
Mae'r Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd ac ymroddedig am ddim i aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog yn Rhondda Cynon Taf.  Mae'r gwasanaeth yn cynnwys ystod o wasanaethau gan gynnwys Budd-daliadau, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyllid, Cyflogaeth a Thai.