Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn darparu ystod o wasanaethau sydd o gymorth i oedolion gydag anableddau dysgu, yn ogystal â chymorth i’w rhieni a'u cynhalwyr.

Ein bwriad yw helpu’r rheiny sy’n defnyddio’n gwasanaethau ni i fyw bywyd cyflawn a gweithgar yn y gymuned a’u galluogi nhw i gyrraedd eu llawn botensial.

Cysylltu â ni

Mae ein Carfannau Cymorth Cymunedol yn darparu cymorth i oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Carfan y Dwyrain (ardal Taf-elái hyd at Bentre’r Eglwys a Chwm Cynon)
Prif Swyddfa Cynon, Llewellyn Street, Trecynon, Aberdâr
Ffôn:
01685 887811
E-bost:
GwasanaethauCymdeithasol@rctcbc.gov.uk

Carfan y Gorllewin (ardal Cwm Rhondda a Llantrisant / Pont-y-clun)
Canolfan Oriau Dydd Llwynypïa, Llwynypïa Road, Tonypandy
Ffôn:
01443 436937
E-bost:
GwasanaethauCymdeithasol@rctcbc.gov.uk

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos. - Ffôn: 01443 743665 

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr – yn gweithio i gynnal y bobl hynny sy’n cynnal pobl eraill.
Cyfeiriad: Heddfan, Ilan Avenue, Rhydfelen, Pontypridd
Ffôn: Rhadffon 0808 100 1801 
E-bost: CynnalyCynhalwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Awtistiaeth mewn Oedolion

Mae Cyngor i Oedolion Awtistaidd yn wasanaeth gwybodaeth ar gyfer oedolion sydd ag Awtistiaeth Lefel Uchel neu Syndrom Asperger sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf, ond sydd ddim yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer manteisio ar wasanaethau cymorth traddodiadol. Does dim angen i chi gael diagnosis cyn cysylltu â Chyngor i Oedolion Awtistaidd. 

Mae'r garfan yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd ati. Mae'n cynnig un pwynt cyswllt i gyfeirio unigolion i'r gwasanaethau priodol sydd yn eu cymunedau.  

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.