Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn darparu ystod o wasanaethau sydd o gymorth i oedolion gydag anableddau dysgu, yn ogystal â chymorth i’w rhieni a'u cynhalwyr.

Ein bwriad yw helpu’r rheiny sy’n defnyddio’n gwasanaethau ni i fyw bywyd cyflawn a gweithgar yn y gymuned a’u galluogi nhw i gyrraedd eu llawn botensial.

Cysylltu â ni

Mae ein Carfannau Cymorth Cymunedol yn darparu cymorth i oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Carfan y Dwyrain (ardal Taf-elái hyd at Bentre’r Eglwys a Chwm Cynon)
Prif Swyddfa Cynon, Llewellyn Street, Trecynon, Aberdâr
Ffôn:
01685 887811
E-bost:
GwasanaethauCymdeithasol@rctcbc.gov.uk

Carfan y Gorllewin (ardal Cwm Rhondda a Llantrisant / Pont-y-clun)
Canolfan Oriau Dydd Llwynypïa, Llwynypïa Road, Tonypandy
Ffôn:
01443 436937
E-bost:
GwasanaethauCymdeithasol@rctcbc.gov.uk

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos. - Ffôn: 01443 743665 

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr – yn gweithio i gynnal y bobl hynny sy’n cynnal pobl eraill.
Cyfeiriad: Heddfan, Ilan Avenue, Rhydfelen, Pontypridd
Ffôn: Rhadffon 0808 100 1801 
E-bost: CynnalyCynhalwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.