Gwasanaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cwm Taf

Croeso i Wasanaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cwm Taf.

Ein nod yw gwella sgiliau a gwybodaeth y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghwm Taf. 

Mae'r gwasanaeth ar gyfer Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful ac rydyn ni yma i gefnogi'r holl weithlu gofal cymdeithasol yn yr ardaloedd yma.

Ar y wefan yma fe welwch chi wybodaeth am yr hyfforddiant rydyn ni'n ei gynnig, newyddion gan y rheolydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ogystal â dolenni i adnoddau a fydd yn eich helpu chi yn eich gyrfa.

Logo - Cwm Taf Social Care Workforce Development Service
Calendars
Calendrau Hyfforddi
Social-Care-
Cymwyseddau Gofal Cymdeithasol a Fframweithiau Cymwysterau
Education

Cymhwyso Gwaith Cymdeithasol, ôl-gymhwyso a DPP

Library
Llyfrgell Adnoddau
Gyrfaoedd mewn Gofal Cymdeithasol

Gyrfaoedd gofal cymdeithasol yn RhCT - Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf

Gyrfaoedd gofal cymdeithasol ym Merthyr Tudful - Swyddi Gwag Presennol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Porth swyddi Gofalwn Cymru - Gofalwn

Angen cymorth pellach?

Os oes angen i chi gysylltu â Gwasanaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cwm Taf am unrhyw reswm, mae modd i chi wneud hynny drwy'r dulliau canlynol:

Ffôn: 01443 281444

E-bost: hyfforddiantgofalcymdeithasol@rctcbc.gov.uk
Apply-to-be-social-worker
Safe-Guarding

 Logo - Cwm Taf Social Care Workforce Development Service

Merthyr-Council-Logo-RGB
rct logo web