Gostyngiadau ac eithriadau


Problems-Paying
Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn? Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun? Cewch wneud cais am ostyngiad o 25%.
Disabled-Discount
Mae’n bosibl bydd eich bil yn llai os ydych chi’n byw gyda rhywun sydd ag anabledd parhaol.
Discounts
Mae’n bosibl bydd hawl gyda chi i gael eich eithrio rhag talu Treth y Cyngor, neu i gael gostyngiad, os ydy aelod o’ch aelwyd yn fyfyriwr.
Council-Tax-House
Bwriwch olwg ar y meini prawf ar gyfer eiddo sydd wedi’i eithrio rhag talu Treth y Cyngor.
Council-Tax-Pay
Gallwch fod yn gymwys i dderbyn gostyngiad os ydych yn meddiannu annedd a ddarperir gan eich cyflogwr.
Question-Mark
Os ydych ar incwm isel gallech gael cymorth gyda'ch treth gyngor.
Discounts
Os ydych chi neu berson arall yn eich cartref yn dioddef o nam meddyliol difrifol, efallai y byddwch wedi'ch eithrio neu'n gymwys i gael gostyngiad
Council-Tax-House
Ewch i weld Rhyddhad Treth y Cyngor yn ôl Disgresiwn
Council-Tax-House
Gweld gwybodaeth am bremymau treth gyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yn RhCT

Mae Llywodraeth Cymru am eich gwneud yn ymwybodol o’r gostyngiadau yn y Dreth Gyngor mae’n bosib  eu derbyn. Ceir manylion bellach drwy dilyn y cyswllt canlynol; https://beta.llyw.cymru/treth-gyngor