Skip to main content
Hafan>Trigolion>Treth y Cyngor>Council tax discounts, exemptions and reductions

Gostyngiadau ac eithriadau


Problems-Paying
Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn? Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun? Cewch wneud cais am ostyngiad o 25%.
Disabled-Discount
Mae’n bosibl bydd eich bil yn llai os ydych chi’n byw gyda rhywun sydd ag anabledd parhaol.
Discounts
Mae’n bosibl bydd hawl gyda chi i gael eich eithrio rhag talu Treth y Cyngor, neu i gael gostyngiad, os ydy aelod o’ch aelwyd yn fyfyriwr.
Council-Tax-House
Bwriwch olwg ar y meini prawf ar gyfer eiddo sydd wedi’i eithrio rhag talu Treth y Cyngor.
Council-Tax-House
Bwriwch olwg ar y mathau o eiddo sydd wedi’u heithrio rhag talu Treth y Cyngor - eiddo heb ddodrefn ac ailgartrefi.
Council-Tax-Pay
Mae’n bosibl bydd hawl gyda chi i ostyngiad os ydych chi’n byw mewn cartref mae’ch cyflogwr wedi’i ddarparu ar eich cyfer.
Council-Tax-House
Mae Cynghorwyr wedi cytuno i ddileu Gostyngiad y Dreth Gyngor sydd ar gael ar hyn o bryd ar eiddo gwag yn Rhondda Cynon Taf.
Council-Tax-House
Treth y Cyngor i bobl rhwng 18 a 25 oed sy'n gadael gofal.

Mae Llywodraeth Cymru am eich gwneud yn ymwybodol o’r gostyngiadau yn y Dreth Gyngor mae’n bosib  eu derbyn. Ceir manylion bellach drwy dilyn y cyswllt canlynol;

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau