bus-passes

Gwneud cais am gerdyn bws pris gostyngol i berson 60 oed neu hŷn, cyngor ar wneud hynny a meini prawf cymhwysedd.

Disabled-bus-pass

Gwneud cais am gerdyn bws pris gostyngol i berson anabl, cyngor ar wneud hynny a meini prawf cymhwysedd.

community-transport

Gwneud cais am gerdyn bws cydymaith pris gostyngol, cyngor ar wneud hynny a meini prawf cymhwysedd.

school-transport

Gwirio p'un a ydych chi'n gymwys i gael cerdyn bws i fynd i'r ysgol neu i'r coleg.