Conservation-areas
Yr ardaloedd cadwraeth yn Rhondda Cynon Taf ynghyd â'u lleoliadau ar fap.
Conservation
Yr adeiladau rhestredig yn Rhondda Cynon Taf ynghyd â'u lleoliadau ar fap.
Conservation-areas

Mae gan y Cyngor cyfrifoldeb i adolygu a pharatoi cynigion er mwyn rheoli'i Ardaloedd Cadwraeth.