Cymorth ar gyfer Costau sy'n gysylltiedig ag Addysg

Free-school-meals

Gweld manylion arlwyo ysgolion, darpariaeth prydau ysgol am ddim a'n clybiau brecwast mewn ysgolion cynradd

Information

Cynllun sydd ar gael mewn nifer o ysgolion ydy'r siop 'Talwch fel y Mynnwch', ble mae modd i bobl o'r gymuned leol gael bwyd sydd wedi'u rhoi i'r ysgol gan archfarchnadoedd, siopau lleol a chymdeithasau rhandiroedd.

Flag

Bwriad y cynllun yma yw rhoi cymorth grant i deuluoedd sydd ar gyflogau îs er mwyn prynu ystod o eitemau ysgol

Search

Mae cynnyrch mislif ar gael i ddysgwyr ym mhob ysgol (ac eithrio ysgolion babanod oherwydd oedran y dysgwyr), mewn llefydd sy'n hawdd i'w cyrraedd fel bod modd eu cymryd heb orfod gofyn i aelod o staff.

Three people

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu cyfuniad o hyd at 30 awr yr wythnos o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu ychwanegol i rieni sy'n gweithio. Bydd y ddarpariaeth yma ar gael i blant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Apply

Mae'n bosibl bod magu plant yn ddrud, ond, oeddech chi'n gwybod bod cymorth ariannol ar gael i deuluoedd?

Icon

Cyllid Myfyrwyr Cymru sy'n gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid myfyrwyr ar gyfer pob cais