Arlwyo Ysgol, Prydau Ysgol am Ddim a Chlybiau Brecwast

Free-school-meals

Mae Gwasanaethau Arlwyo RhCT yn darparu bwydlen flasus a maethlon i holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Free-school-meals

Mae Gwasanaethau Arlwyo RhCT yn darparu bwydlen flasus a maethlon i holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Apply

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i blant y mae eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau penodol ar hyn o bryd

Three people

Mae cynnig brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn rhan hanfodol o'n gwaith ehangach i wella bwyd a maeth mewn ysgolion a sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal.

Information

Mae modd i chi dalu am brydau ysgol eich plentyn ar-lein. 

Free-school-meals

Dros y ddwy flynedd nesaf bydd pob plentyn oed ysgol gynradd yn derbyn prydau ysgol am ddim.

Information

Mae gan y Gwasanaethau Arlwyo gyfleuster ar-lein lle mae modd gofyn am ddiet a ragnodwyd yn feddygol