Llefydd mewn dosbarth Meithrin yn 2020 - ar gyfer disgyblion a fydd yn 3 blwydd oed cyn 01.09.20.

  • Byddwn ni'n derbyn ceisiadau ar-lein rhwng 2 Medi 2019 a 15 Tachwedd 2019.
  • Byddwch chi'n derbyn canlyniad eich cais ar 16 Ebrill 2020.
Sylwch fod y broses gwneud cais am leoedd mewn Meithrin ar gyfer Medi 2020 bellach wedi cau.

Cyflwyno cais

Mae cyflwyno cais ar-lein yn syml. 

Nodwch - Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnoch chi i wneud eich cais ar-lein.

Fydd y Porth Dinasyddion ddim yn gweithio rhwng 10.00pm a 12.00am (canol nos) bob nos.  Yn anffodus, fydd dim modd gwneud ceisiadau ar-lein yn ystod y cyfnod yma. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Fydd y Porth Dinasyddion ddim yn gweithio rhwng 10.00pm a 12.00am (canol nos) bob nos.  Yn anffodus, fydd dim modd gwneud ceisiadau ar-lein yn ystod y cyfnod yma. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Nodwch:  Dyw pob teclyn symudol (iPhone / iPad a ffonau / llechen gyfrifiadur android) ddim yn addas ar gyfer y system derbyn disgyblion ar-lein. Cyngor y cwmni sydd wedi creu'r meddalwedd yw mai defnyddio cyfrifiadur neu gliniadur fyddai orau.  Os nad oes cyfrifiadur/gliniadur gyda chi, mae modd i chi ddefnyddio'r cyfrifaduron yn un o'n Llyfrgelloedd.

Gwybodaeth ddefnyddiol:

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.