Skip to main content

Derbyn Disgyblion Cyn-feithrin - Ebrill

Lleoedd ar gyfer Ebrill 2021 i disgyblion sy'n troi'n dair oed rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Mawrth 2022

  • Byddwn ni'n derbyn ceisiadau ar-lein rhwng 3 Ionawr 2022 a 11 Chwefror 2022.
  • Byddwch chi'n derbyn canlyniad eich cais ar 11 Mawrth 2022.

Cyflwyno cais

Mae cyflwyno cais ar-lein yn syml. 

* Byddwch yn ymwybodol pan fyddwch yn dechrau pre nursery ar lein, bydd angen I chi cwbwlhau mewn un ymgais a paid dod allan or system.

MAE CEISIADAU BELLACH AR GAU

Nodwch - Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnoch chi i wneud cais ar-lein.

Mae'r lleoedd yma'n cael eu darparu ar sail y nifer sydd ar gael, a does dim ffordd o sicrhau lle mewn unrhyw ysgol. Unwaith ei bod hi'n dybiedig bod y lleoedd meithrin yn llawn, chaiff dim rhagor o blant o oed cyn-feithrin eu derbyn.

Nodwch:  Dyw pob teclyn symudol (iPhone / iPad a ffonau / llechen gyfrifiadur android) ddim yn addas ar gyfer y system derbyn disgyblion ar-lein. Cyngor y cwmni sydd wedi creu'r meddalwedd yw mai defnyddio cyfrifiadur neu gliniadur fyddai orau.  Os nad oes gyda chi fynediad i'r cyfrifiadur/gliniadur eich hun, mae modd i chi ddefnyddio un am ddim yn un o'n Llyfrgelloedd.

Fydd y Porth Dinasyddion ddim yn gweithio rhwng 10.00pm a 12.00am (canol nos) bob nos.  Yn anffodus, fydd dim modd gwneud ceisiadau ar-lein yn ystod y cyfnod yma. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Gwybodaeth ddefnyddiol: