Newid yn yr Hinsawdd Rhondda Cynon Taf

Croeso i wefan newid yn yr hinsawdd Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, mae modd i chi fwrw golwg ar sut y mae'r Cyngor yn chwarae ei ran i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, a rhagor o wybodaeth ar sut y mae modd i chi chwarae eich rhan chi hefyd. Mae'n bryd trafod 'Hinsawdd Ystyriol Rhondda Cynon Taf'.

Climate-bulb-transparent
Lightbulb
Ein Cynllunia o ran yr Hinsawdd
Cynlluniau gweithredu, targedau ac ymrwymiadau hinsawdd y Cyngor
city
Busnesau a Sefydliadau
Gwybodaeth, adnoddau a chyngor ar sut i wneud busnes yn wyrddach
houselamp
Ynglyn a'r Newidd yn yr Hinsawdd
Gwybodaeth am y newid yn yr hinsawdd a sut mae'n bwysig yma yn Rhondda Cynon Taf
windmills
Ein Hol Troed Carbon
Dysgwch ragor am ôl troed carbon y Cyngor a'r gwaith rydyn ni'n ei wneud er mwyn ei leihau
Climate change action Wales 2023
Home

Awgrymiadau defnyddiol ar arbed mwy a lleihau ein hôl troed carbon yn ôl sut rydyn ni'n byw gartref

Sustainable

Awgrymiadau defnyddiol ar arbed mwy a lleihau ein hôl troed carbon drwy sut rydyn ni'n bwyta

trees

Awgrymiadau defnyddiol ar sut i dyfu eich bwyd eich hun a lleihau ein hôl troed carbon drwy sut rydyn ni'n rheoli ein gerddi

transport

Awgrymiadau defnyddiol ar arbed mwy a lleihau ein hôl troed carbon drwy sut rydyn ni'n symud o gwmpas

city

Awgrymiadau defnyddiol ar arbed mwy a lleihau ein hôl troed carbon drwy'r hyn rydyn ni'n ei brynu a faint rydyn ni'n ei brynu

Bins-recycling

Awgrymiadau defnyddiol ar sut i leihau ein gwastraff a'n hôl troed carbon drwy'r hyn rydyn ni'n ei wneud gyda'n gwastraff


RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor o weithio mewn partneriaeth â thrigolion a chymunedau

Gwybodaeth am finiau yn y cartref ac ailgylchu yn ogystal â chanolfannau ailgylchu yn y gymuned a chasglu eitemau swmpus 

Gwybodaeth ar y gwahanol ddulliau o drafnidiaeth y mae modd i chi eu defnyddio i leihau eich ôl troed carbon

Cyngor a grantiau i'ch helpu chi i wneud eich cartref yn fwy ynni effeithiol

Climate-change-bannerOur Carbon Footprint