Skip to main content

Cam 3 Llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach

Mae Llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach (y Llwybr) yn llwybr cerdded a beicio newydd rhwng y Maerdy a Stanleytown yng Nghwm Rhondda Fach. Bydd y Llwybr yn dilyn aliniad yr hen reilffordd ar hyd llawr y dyffryn a bydd yn cynnwys cysylltiadau â chymunedau lleol, siopau, ysgolion a chyfleusterau hamdden.

Cafodd y Llwybr ei rannu yn bum Cam. Bydd Cam 1 yn cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2023 a Cham 2 yn ystod Gwanwyn 2024. Yn dibynnu ar argaeledd cyllid, bydd Cam 3 a 4 yn cael eu cwblhau yn ystod Gwanwyn 2025 a Cham 5 yn ystod Gwanwyn 2026, unwaith eto, yn dibynnu ar argaeledd cyllid. 

Bydd Cam 3 y Llwybr yn darparu cyswllt cerdded a beicio rhwng y Llwybr a chymuned y Maerdy a bydd yn cychwyn ym Mhont Ogleddol y Maerdy ac yn cysylltu â Stryd Blake a lôn gefn Stryd Richard yn y Maerdy.

Mae'r ddogfennau ymgynghori a'r deunydd ategol i'w gweld isod.

Mae modd i chi hefyd gysylltu â ni:

Bost - Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS, Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori, Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth, Y Pafiliynau, Cwm Clydach, Tonypandy, CF40 2XX

E-bost  -  YmgynghoriadTeithioLlesol@rctcbc.gov.uk

Dylai'r holl ohebiaeth ddod i law erbyn 19 Chwefror 2024 fan bellaf.

Adroddiadau

P187-S3-DAS-01

Datganiad Dylunio a Mynediad

1.6mb

Dyluniadau

P187-S3-71-01

Cam 3 – Cynllun y Lleoliad a Ffin Cynllunio

1mb

P187-S3-71-02

Cam 3 – Trefniant Cyffredinol (Taflen 1 o 2)

0.6mb

P187-S3-71-03

Cam 3 – Trefniant Cyffredinol (Taflen 2 o 2)

0.8mb

P187-S3-71-04

Cam 3 – Trawstoriadau (Taflen 1 o 2)

0.5mb

P187-S3-71-05

Cam 3 – Trawstoriadau (Taflen 2 o 2)

1.5mb

P187-S3-71-06

Cam 3 – Strategaeth Ddraenio (Taflen 1 o 2)

0.5mb

P187-S3-71-07

Cam 3 – Strategaeth Ddraenio (Taflen 2 o 2)

0.6mb

P187-S3-71-08

Cam 3 - Manylion yr Arwyneb Hydraidd ar Hyd Rhan Lethrog y Llwybr

0.5mb

P187-S3-71-09

Cam 3 – Pont Droed Newydd

0.4mb
Adroddiadau Technegol Atodol

GC3569-RED-74-ATR-RP-D-0005                       

Adroddiad Ymchwiliad Tir (Camau 3, 4 a 5)

8mb

WWE19003 PEA Rev B                             

Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol

3mb

WWE22181

Asesiad Effaith Ecolegol

6mb

R Fach 1 V3

Sustrans

4mb

G23011

Adroddiad Ffeithiol Ymchwiliad Tir Rev1*

 

* Nodwch: O ganlyniad i faint y ffeil yma, mae modd e-bostio YmgynghoriadTeithioLlesol@rctcbc.gov.uk er mwyn gweld copi o'r adroddiad.

377mb

 

Ffurflen Gais Cynllunio DRAFFT - Cam 3

0.3mb