Y broses ymgynghori

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae'r broses ymgynghori fel arfer yn para tair wythnos ac yn rhoi cyfle i chi wneud sylw am y cynllun a chyfrannu tuag ato. 

Isod, mae rhestr o'r cynlluniau rydyn ni'n ymgynghori arnyn nhw ar hyn o bryd – cliciwch ar gynllun i weld manylion a chynlluniau'r cynnig.

IF063 - Canol Tref Abercynon - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Llythyr - Profforma

F155 - Bryntirion, Tyntetown - Cynllun - Llythyr

IF136 - Ffordd y Gwaith Glo, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF144 - Rhodfa Derwendeg, Glyn-coch - Cynllun - Llythyr

IF146 - Stryd Fawr, Y Gilfach Goch - Cynllun - Llythyr

IF137 - Tylagarw - Cynllun - Llythyr

IF066 - Cardiff Road, Ffynnon Taf - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

P081 - Stryd y Bont, Pontypridd - Manylion

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P081 - Stryd y Bont, Pontypridd

IF074 - Aberdar - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynlluniau 1 - 2 - 3 - 4 - Llythyrau 1 - 2 - 3 - 4

 IF106 - Strydoedd Amrywiol, Tonypandy - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynllun - Llythyr

 IF106 - Chapel Street, Tonypandy - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynllun - Llythyr

IF066 - Ffyrdd Amrywiol, Ffynnon Taf - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF119 - Chapel Street, Treorchy - Cynllun - Llythyr

IF124 - Parc Diwydiannol Cambrian - Cynllun

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

P095 - Pont-y-clun - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF103 - Hendreforgan - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF108 - Penycoedcae - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF112 - Park View Terrace, Abercwmboi - Cynllun - Llythyr

P060 - Ffordd Penrhiw-fer, Tonyrefail - Cynllun - Llythyr

P095 Pont-y-clun -  Llwybrau Diogel yn y Gymuned - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF108 – Penycoedcae – Ymgynghoriad Trigolion – CynllunLlythyr

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Parc Gellifaelog, Tonypandy - Cynllun 1 - Llythyr

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.