Skip to main content

Ymgynghoriadau – Traffig - Y broses ymgynghori

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae'r broses ymgynghori fel arfer yn para tair wythnos ac yn rhoi cyfle i chi wneud sylw am y cynllun a chyfrannu tuag ato. 

Isod, mae rhestr o'r cynlluniau rydyn ni'n ymgynghori arnyn nhw ar hyn o bryd – cliciwch ar gynllun i weld manylion a chynlluniau'r cynnig.

IF900-370 - Strydoedd Amrywiol, Y Ddraenen-wen - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF220 – Strydoedd Amrywiol, RhCT - Hysbysiad 1 –  Hysbysiad 2  -  Gwybodaeth

 

Lleoliad

 

Cynlluniau

Ffordd Fynediad i Ystad Ddiwydiannol Hen Lofa'r Albion, Cilfynydd

 

1

Heol y Bwllfa, Cwmdâr

 

2

Heol y Bont-Faen, A4222, Pont-y-Clun

3

Heol Cwmynysminton, Llwydcoed

4

Heol y Darren Ddu, Glyncoch

5

Lôn Hafod, Pant-y-graig-wen, Pontypridd

 

6

Heol Creigiau, Llanilltud Faerdref

 

7

Heol-y-Sarn, Llantrisant

 

8

Ffordd Ddienw. Perthcelyn. Penrhiwceiber

 

9

Strydoedd Amrywiol, Tonyrefail

 

10

IF230 - Stryd Lewis & Heol Ddienw cyferbyn â Ysgol Gynradd Hafod, Trehafod - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth 

IF236 - Rhodfa Dewi Sant, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

P290 - Heol Tynant a Heol Plwyf, Beddau - Cynlluniau: 1 - 2 - Hysbysiad Gwybodaeth

P384 - Hirwaun – Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned  - Cynlluniau: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  - Llythyrau: 1 - 2 - 3 - 4/5

IF229 - Stryd Grover, Pontypridd - Cynllun - Llythyr - Profforma

IF727 - Lleoliadau Amrywiol, RhCT - Mannau Parcio Unigol (i ddeiliaid trwydded) - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF900-018 - Strydoedd Amrywiol, Pentre'r Eglwys  - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF235 - B4275 Aberaman - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF900-P370 - Heol Caerdydd, Lôn yr Ysgol, Ffordd Ynyslyn a Heol Ynyscorrwg, y Ddraenen-wen - Cynllun - Llythyr

IF074 - Heol Panytgraigwen a Stryd Llwynmadoc, Pontypridd - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF168 - Tir ar Heol Cwm-bach, Aberdar - Cynllun - LlythyrHysbysiad - Gwybodaeth

IF231 - Heol y Fynwent, Treorci - Cynllun - Llythyr -  Hysbysiad - Gwybodaeth

T106-1359 - Ras Seiclo Taith Prydain 2023 - Cynlun 1 - Cynllun 2 - Gwybodaeth