Skip to main content

Ymgynghoriadau – Traffig

Y broses ymgynghori

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae'r broses ymgynghori fel arfer yn para tair wythnos ac yn rhoi cyfle i chi wneud sylw am y cynllun a chyfrannu tuag ato. 

Isod, mae rhestr o'r cynlluniau rydyn ni'n ymgynghori arnyn nhw ar hyn o bryd – cliciwch ar gynllun i weld manylion a chynlluniau'r cynnig.

IF216 - Tresalem, Aberdâr - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF212 - Stryd Conybeare, Aberpennar  - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF098 - Maes Parcio, YGG Abercynon - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF165 - Ffordd y Fynwent a Theras Cledwyn, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF196 - Stryd Bailey, Stryd Glyngwyn, Aberpennar  - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF203 - Heol y Dyffryn a Cwrt y Gamlas, Rhydfelen - Cynllun - Profforma - Llythyr

P256 - A4119, Groesfaen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF198 - B4595 Ffordd Llantrisant, Llanilltud Faerdref - Croesfan i Gerddwyr - Cynllun - Hysbysiad - Datganiad o'r rhesymau

H003 - A4059 Aberdar - Croesfan i Gerddwyr - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF211 - Y Deri a Ffordd Llantrisant, Llanilltud Faerdref - Cynllun - Profforma - Llythyr

IF166 - Ffyrdd Amrywiol, Rhondda Cynon Taf - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF209 - Stryd Caerdydd, Aberdar - Cynllun - HysbysiadGwybodaeth - Gorchymyn

IF210 - Cae Fardre, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Profforma - Llythyr

IF174 - Coedlan y Betrisen, Trealaw - Cynllun - Manylion - Llythyr

IF117 – Stryd Rhydychen a Stryd Pryce, Aberpennar – Hysbysiad – Gwybodaeth

IF204 – Rheola Street, Penrhiwceiber – Llythyr- Cynllun

P221 - Heol Aberhonddu, Hirwaun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF185 - Canolfannau Tref Amrywiol yn Rhondda Cynon Taf - Gorchymyn (Terfyn Cyflymder Abrofol) 2021 - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF181 - Lleoliadau amrwyiol yn Rhondda Cynon Taf - Gorchymyn Terfyn Cyflymder Arbrofol 2021 - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF191 - Ffordd Ddienw rhwng Heol Cwm Elai a Theras Tylcha Fach, Coed-Elai - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF184 - Heol Cross Inn a Chwrt Tafarn, Llantrisant - Cynllun - Llythyr - Gwybodaeth - Hysbysiad

IF170 - FFyrdd Amrywiol, Ystrad - Cynllun1 - Cynllun2 - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF171 - Ffordd Llanerch a Tylacoch, Llanhari - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF172 - Clos Tyn-y-cymmer, Y Porth - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

Yr A4119 a'r A4093 Cylchfan Tretomos - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF111 -  Llwybrau Mwy Diogel Yn Y Gymuned - Llantrisant  - Cynllun1 - Cynllun 2 - Llythyr - Gwybodaeth1 -  Gwybodaeth2 - Hysbysiad

P237 - Llwybrau Mwy Diogel Yn Y Gymuned - Cilfynydd - Cynllun1 - Cynllun3 - Cynllun4 - Cynllun5 - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF179 - Ffordd Graigwen a Heol Tyfica, Pontypridd -  Cynllun - Hysbysiad

IF196 - Stryd Glyngwyn, Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF165 - Ffordd y Fynwent, Aberdar - Cynllun - Llythyr

 

 

Mannau Parcio Unigol i Ddeiliaid Trwydded 2020 - Hybysiad

 

22

Styrd Richard

Y Maerdy

Cynllun

36

Heol Llanwynno

Aberpennar

Cynllun

17

Ffordd y Fynwent

Treorci

Cynllun

1

Stryd David

Trecynon

Cynllun

8

Stryd y Duffryn

Glynrhedynog

Cynllun

3

Teras Tanybryn

Pont-y-gwaith

Cynllun

5

Stryd Siarl

Tonypandy

Cynllun

31

Stryd Llundain

Mountain Ash

Cynllun

24

Stryd yr Undeb

Ferndale

Cynllun

86

Stryd Tynybedw

Treorchy

Cynllun

21

Teras Dan-y-wern

Ystrad

Cynllun

 

IF062 - Stryd Edward, Porth - Cynllun - Hysbysiad - Manylion

IF149 - Stryd y Celyn, Rhydfelen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF170 - Ffordd Ddienw, Ystrad - Cynllun - Llythyr - Profforma

IF170 - Ffyrdd Amrywiol, Ystrad - Cynllun - Llythyr - Profforma

IF174 - Partridge Avenue, Trealaw - Cynllun - Llythyr

IF161 - Strydoedd Amrywiol, Treforest - Hysbysiad - Manylion

IF163 - Clwb Golff Rhondda - Cynllun - Hysbysiad - Manylion

IF178 - Heol Y Blanhigfa, Abercynon - Cynllun - Llythyr

IF178 - Stryd y Parc, Abercynon - Cynllun - Llythyr

IF177 - Heol Abercynon - Cynllun - Llythyr

IF106 - Tonypandy - Cynllun - Hysbysiad - Llythyr

IF132 - Heol Cwmdar, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad

IF155 - Bryntirion, Tyntetown - Cynllun - Llythyr

IF074 - Gelliwastad Grove / Thomas Street - Cynllun - Llythyr

IF074 - Ffyrdd Amrywiol, Maesycoed -  Cynllun - Llythyr 1 - Llythyr 2 - Llythyr 3

IF164 - A4093, Hendreforgan - Cynllun

P190 - B4278, Penrhiwceiber - Cynllun - Llythyr

P141 - New Road, Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

IF067 - Heol Sant Luc, Y Porth - Cynllun - Llythyr

IF094 - River View, Tonypandy - Cynllun - Llythyr

IF153 - Stryd Richard, Cilfynydd - Cynllun - Llythyr

P193 - Llwynypia a Clydach - Terfyn 20mya - Cynllun - Llythyr

Ailosodd Pont Sant Alban - Cynllun - Dargyfeirio - Ddiffyg - Cynllun

IF063 - Canol Tref Abercynon - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF151 - York Street, Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF144 - Rhodfa Derwendeg, Glyn-coch - Cynllun - Llythyr

IF122 - Dreif Tresi Aur (Laburnum Drive), Aberdâr - Cynllun - Llythyr

P193 - Llwynypia a Clydach - Terfyn 20mya - Cynllun - Llythyr

P193 - Strydoedd Amrywiol, Llwynypia - Cyfyngiadau Aros - Cynllun - Llythyr

IF149 - Stryd y Celyn, Rhydfelen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF135 - Heol Penderyn, Hirwaun - Cynllun - Llythyr

IF137 - Tylagarw, Pont-y-clun - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF111 - Llantrisant - Cynllun 1 - Cynllun 2Manylion - Poster - Profforma

P019 - Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF063 - Canol Tref Abercynon - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Llythyr - Profforma

F155 - Bryntirion, Tyntetown - Cynllun - Llythyr

IF136 - Ffordd y Gwaith Glo, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF144 - Rhodfa Derwendeg, Glyn-coch - Cynllun - Llythyr

IF146 - Stryd Fawr, Y Gilfach Goch - Cynllun - Llythyr

IF137 - Tylagarw - Cynllun - Llythyr

IF066 - Cardiff Road, Ffynnon Taf - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

P081 - Stryd y Bont, Pontypridd - Manylion

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P081 - Stryd y Bont, Pontypridd

IF074 - Aberdar - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynlluniau 1 - 2 - 3 - 4 - Llythyrau 1 - 2 - 3 - 4

 IF106 - Strydoedd Amrywiol, Tonypandy - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynllun - Llythyr

 IF106 - Chapel Street, Tonypandy - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynllun - Llythyr

IF066 - Ffyrdd Amrywiol, Ffynnon Taf - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF119 - Chapel Street, Treorchy - Cynllun - Llythyr

IF124 - Parc Diwydiannol Cambrian - Cynllun

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

P095 - Pont-y-clun - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF103 - Hendreforgan - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF108 - Penycoedcae - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF112 - Park View Terrace, Abercwmboi - Cynllun - Llythyr

P060 - Ffordd Penrhiw-fer, Tonyrefail - Cynllun - Llythyr

P095 Pont-y-clun -  Llwybrau Diogel yn y Gymuned - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF108 – Penycoedcae – Ymgynghoriad Trigolion – CynllunLlythyr

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Parc Gellifaelog, Tonypandy - Cynllun 1 - Llythyr

 

Tudalennau Perthnasol