Y broses ymgynghori

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae'r broses ymgynghori fel arfer yn para tair wythnos ac yn rhoi cyfle i chi wneud sylw am y cynllun a chyfrannu tuag ato. 

Isod, mae rhestr o'r cynlluniau rydyn ni'n ymgynghori arnyn nhw ar hyn o bryd – cliciwch ar gynllun i weld manylion a chynlluniau'r cynnig. 

I weld manylion ymgynghoriadau Rheoli Traffig blaenorol, cliciwch yma 

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

IF100 - Heol Pen-y-bont a Gerddi Tre-nos, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF100 - Duffryn Crescent, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF080 - Heol Aberhonddu, Hirwaun (Hysbysiad Cyhoeddus) - Cynllun - Llythyr

IF071 - Heol Pontcynon, Abercynon - Cynllun

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Parc Gellifaelog, Tonypandy - Cynllun 1 - Llythyr

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Penygraig/Tonypandy - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Cynllun 4 - Llythyr

P060 - Martin Crescent, Tonyrefail - Cynllun - Llythyr

P099 - A4233 - Trebanog Road, Cymmer - Cynllun - Llythyr

P100 - Park View Terrace, Abercwmboi - Cynllun - Llythyr

P059 - Station Road & Pencai Terrace, Treorci - Cynllun - Llythyr

P059 - Ystad Ddiwydiannol, Abergorci, Treorci - Cynllun - Llythyr

P060 - Heol Penrhiw-fer a Bryn Rhedyn, Tonyrefail - Cynllun - Llythyr

IF100-2 - Duffryn Crescent, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF100-3 - Heol Pen-y-bont a Gerddi Tre-nos, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF045 - Parcio i Drigolion - Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF080 - Brecon Road, Hirwaun - Cynllun - Llythyr

IF084 - Dan-y-Bryn Road, Treforest - Cynllun - Llythyr

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Parc Gellifaelog, Tonypandy - Cynllun 01 - Llythyr

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Penygraig/Tonypandy - Cynllun 02 - Cynllun 03 - Cynllun 04 - Llythyr

P060 – Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, Tonyrefail – Penrhiwfer Road – Cynllun - Llythyr

P066 - Llwybrau Diogel yn y gymuned, Cwmaman  - Cynllun - Llythyr

P060 – Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, Tonyrefail – Tyn y Bryn Road - Cynllun

P019 - Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar - Cynllun - Llythyr - Taflen

P071 - Y Porth, Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned - Cynllun - Llythyr

P049 - School Street, Williamstown - Cynllun - Llythyr

P072 - Dunraven Street, Tonypandy - Cynllun - Llythyr

P059 - Station Road a Pencai Terrace, Treorci - Cynllun - Llythyr

P066 - Heol Glanaman, Cwmaman - Cynllun - Llythyr

IF937 - B4595 Beddau Halt - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun

IF092 - Frederick Street, Glynrhedynog - Cynllun - Llythyr

P043 - Heol Penrhiw-Ceiber, Penrhiw-Ceiber - Cynllun - Llythyr

IF087 - Salem Lane, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

IF088 - Coed Dowlais, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P064 - Pontrhondda Road, Ystrad - Hysbysiad Cyhoeddus - Llythyr

P064 - Pontrhondda Road, Ystrad - Cynllun Ymhynghori

P049-1 - School Street, Williamstown - Ymgynghoriad Cyhoeddus - Llythyr

P049-1 - School Street, Williamstown - Ymgynghoriad Cyhoeddus - Cynllun

IF067 - St Lukes Road, Y Porth - Hysbysiad Cyhoeddus - LLYTHYR

IF067 - St Lukes Road, Y Porth - Hysbysiad Cyhoeddus - CYNLLUN

IF059 - Cilhaul Terrace, Aberpennar - Hysbysiad Cyhoeddus - LLYTHYR

IF059 - Cilhaul Terrace, Aberpennar - Hysbysiad Cyhoeddus - CYNLLUN

P046 - B4275 Hirwaun Road, Trecynon - Hysbysiad Cyhoeddus - LLYTHYR

P046 - B4275 Hirwaun Road, Trecynon - Hysbysiad Cyhoeddus - CYNLLUN

IF014 - Sgwar Stag, Treorci - Hysbysiad Cyhoeddus - LLYTHYR

IF014 - Sgwar Stag, Treorci - Hybysiad Cyhoeddus - CYNLLUN

IF087 - Salem Lane, Pentre'r Eglwys - Llythyr Ymgynghori

IF087 - Salem Lane, Pentre'r Eglwys - Cynllun Ymgynghori

IF088 - Coed Dowlais, Pentre'r Eglwys - Llythyr Ymgynghori

IF088 - Coed Dowlais, Pentre'r Eglwys - Cynllun Ymgynghori

P051 - Cwm Clydach - Hybysiad Cyhoeddus - Llythyr

P051-01 - Cwm Clydach - Ymgynghoriad Cyhoeddus - Cynllun

P051-02 - Cwm Clydach - Ymgynghoriad Cyhoeddus - Cynllun

P051-03 - Cwm Clydach - Ymgynghoriad Cyhoeddus - Cynllun

IF076 - Cynllun Arfaethedig i gau Maesmawr Road, Tonteg - Hysbysiad Cyhoeddus

IF076 - Cynllun Arfaethedig i gau Maesmawr Road - Tonteg - CYNLLUN

P029-200 - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig Porth - Hysbysiad Cyhoeddus Cynllun

P029-200 - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig Porth - Hysbysiad Cyhoeddus Llythyr

IF045 - Aberpennar - Parcio i Drigolion, Ymgynghoriad Cyhoeddus - CYNLLUN

IF045 - Aberpenner - Parcio i Drigolion, Ymgynghoriad Cyhoeddus - LLYTHYR

IF045 - Aberpennar - Parcio i Drigolion - Cwestiynau Cyffredin

IF049 - B4564 Gilfach Goch - Croesfan i Gerddwyr - Cynllun hysbysiad cyhoeddus

IF049 - B4564 Gilfach Goch - Croesfan i Gerddwyr - Llythyr hysbysiad cyhoeddus

P029-200 - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig Porth - Cynllun Ymgynghori

P029-200- Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig Porth - Llythyr Ymgynghori

P046 - Main Avenue, Treforest - arfaethedig twcan croesi - Cynllun hysbysiad cyhoeddus

P046 - Main Avenue, Treforest - arfaethedig twcan croesi - Llythyr hysbysiad cyhoeddus

IF067 - St Lukes Road, Porth - Cyfyngiadau aros - Cynllun Ymgynghori

IF067 - St Lukes Road, Porth - Cyfyngiadau aros - Llythyr Ymgynghori

IF059 - Cilhaul Terrace, Mountain Ash - Arafu traffig arfaethedig - Cynllun Ymgynghori

IF059 - Cilhaul Terrace, Mountain Ash - Arafu traffig arfaethedig - Llythyr Ymgynghori

IF992 - Nifer o ffyrdd, Cwm-bach - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus Cyfyngiadau Aros Arfaethedig

IF992 - Nifer o ffyrdd, Cwm-bach - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus Cyfyngiadau Aros Arfaethedig

IF992 - Nifer o ffyrdd, Cwm-bach - Hysbysiad Cyhoeddus Cyfyngiadau Aros Arfaethedig - Gwybodaeth Holi ac Ateb

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfa ethedig - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus  G-0-9

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus G-0-10

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - CYNLLUN TROSOLWG Hysbysiad Cyhoeddus G-0-11

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - Llythyr Saesneg - De Trallwng

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - Llythyr Cymraeg - De Trallwng

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - Llythyr Saesneg - Gogledd Trallwn

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - Llythyr Cymraeg - Gogledd Trallwn

IF005 - Trallwng - Cynllun Diogelwch ar y Ffyrdd Arfaethedig - Gwybodaeth Holi ac Ateb

IF039 - Cardiff Road, Trefforest - Croesfan Pâl - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus

IF039 - Cardiff Road, Trefforest - Croesfan Pâl - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus

IF022 - Cowbridge Road, Pont-y-clun - Cyfyngiadau Aros - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus

IF022 - Cowbridge Road, Pont-y-clun - Cyfyngiadau Aros - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus

IF022 - Clos Brenin, Pont-y-clun - Cyfyngiadau Aros - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus

IF022 - Clos Brenin, Pont-y-clun - Cyfyngiadau Aros - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus

IF042 - Poplar Road, Rhydyfelen - Newidiadau i Gyfyngiadau Aros - CYNLLUN Ymgynghori

IF042 - Poplar Road, Rhydyfelen - Newidiadau i Gyfyngiadau Aros - LLYTHYR Ymgynghori

IF990 - Conway Road a Clifton Street, Treorci - Gorchymyn Arbrofol - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus

IF990 - Conway Road a Clifton Street, Treorci - Gorchymyn Arbrofol - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus

IF051 - Depot Road, Aberdâr - Cyfyngiadau Aros - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus

IF051 - Depot Road, Aberdâr - Cyfyngiadau Aros - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus

IF052 - Lanelay Hall, Tonysguboriau - Gorchymyn Traffig - CYNLLUN Hysbysiad Cyhoeddus

IF052 - Lanelay Hall, Tonysguboriau - Gorchymyn Traffig - LLYTHYR Hysbysiad Cyhoeddus

IF992 - Cwmbach - Cyfyngiadau Aros Arfaethedig - CYNLLUN Ymgynghori

IF992 - Cwmbach - Cyfyngiadau Aros Arfaethedig - LLYTHYR Ymgynghori

IF005 - Trallwng - Ymgynghoriad Lliniaru Traffig CYNLLUN G-0-7

IF005 - Trallwng - Ymgynghoriad Lliniaru Traffig CYNLLUN G-0-8

IF005 - Trallwng - Ymgynghoriad Lliniaru Traffig LLYTHYR 1

IF005 - Trallwng - Ymgynghoriad Lliniaru Traffig LLYTHYR 2

IF014 - Y Stryd Fawr, Treorci (Stag Square), Gwelliannau i'r Briffordd - CYNLLUN Ymgynghoriad Preswylwyr

IF014 - Y Stryd Fawr, Treorci (Stag Square), Gwelliannau i'r Briffordd - LLYTHYR Ymgynghoriad Preswylwyr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.