Skip to main content

Aldi yn Noddi Rasys Nos Galan

NG-299

Cadarnhawyd cwmni cadwyn archfarchnad Aldi fel noddwr dŵr swyddogol Rasys Nos Galan 2017 yn Aberpennar ar Nos Galan. 

Mae Adran Noddi cwmni Aldi a siop Aldi Caerdydd yn falch i noddi Rasys Nos Galan eleni. 

Mae'r trefnwyr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Phwyllgor Nos Galan, wrth eu bodd fod un o gadwyni archfarchnad sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig yn ei gysylltu'i hun â'r achlysur byd-enwog. 

Bydd mwy na 1,000 o bobl yn cymryd rhan yn Râs Hwyl Pum Cilometr i Oedolion, gyda 325 o athletwyr ychwanegol yn cystadlu yn y Râs Elît, a llawer yn rhagor yn y rasys i blant. 

Bydd pob person sy'n croesi'r llinell orffen yn derbyn crys-T a medal coffa Rasys Nos Galan, ynghyd â chwdyn anrhegion sy'n cynnwys potelaid o ddŵr i wlychu pig, wedi'i chyflenwi gan gwmni Aldi - yn anhepgor i bob un sy’n cystadlu ar ôl y râs. 

"Ar ran pawb sy'n gysylltiedig â Rasys Nos Galan," meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, "fe hoffem ni fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i gwmni Aldi am gael bod yn rhan o ffenomen mor fyd-eang. 

"Does yr un achlysur yn y wlad sy’n hollol debyg i Rasys Nos Galan. Mae'n gwneud ein Rasys Nos Galan ni yn wahanol iawn. Testun balchder i ni yw denu cystadleuwyr a gwylwyr o bedwar ban byd. 

"Rwy'n siŵr y bydd pawb sy'n croesi'r llinell derfyn ar y noson yn gwerthfawrogi derbyn potelaid o ddŵr drwy garedigrwydd cwmni Aldi yn fawr iawn.” 

Bydd Rasys Nos Galan 2017 yn cael eu cynnal ddydd Sul 31ain Rhagfyr. Dilynwch 'Nos Galan Races' ar Drydar/Twitter a Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Neu ewch i www.nosgalan.co.uk

Am ragor o fanylion ffoniwch Garfan Achlysuron y Cyngor ar 01443 424123 neu e-bostio achlysuron@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Nodwch fod pob categori yn y Rasys yn llawn bellach.  Fydd dim modd cofrestru am y Rasys ar y noson. Dyw lleoedd yn y Rasys ddim yn drosglwyddadwy. Os byddwch chi'n defnyddio rhif Rasys unigryw rhywun arall, cewch chi eich diarddel o'r Rasys.

Wedi ei bostio ar 28/11/17