Skip to main content

Glowyr Bach yn Amgueddfa Glofeydd Cymru

Mae grŵp 'Glowyr Bach' ar gyfer plant ifainc yn benodol wedi cael ei sefydlu ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, Amgueddfa Glofeydd Cymru. 

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis, bydd sesiwn Glowyr Bach ar gyfer plant bach a babanod, yn cynnwys Amser Rhigymau, Adrodd Straeon, a llawer yn rhagor. 

Bydd sesiwn gyntaf y grŵp Glowyr Bach, ar gyfer plant cyn-oed ysgol yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 1 Tachwedd o 11.00am tan 12.00pm. Da fyddai cadw lle ymlaen llaw i osgoi siom. Bydd y sesiynau'n £2 y plentyn, ond bydd y sesiwn gyntaf ar 1 Tachwedd AM DDIM

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, ac sydd â chyfrifoldeb am atyniadau i ymwelwyr: "Mae Amgueddfa Glofeydd Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn denu ymwelwyr o bob oedran o bedwar ban byd. 

“Dw i wrth fy modd bod clwb y Glowyr Bach yn cael ei sefydlu yn yr atyniad poblogaidd i deuluoedd ar 1 Tachwedd, ar gyfer plant bach a babanod yn benodol. Trwy gyfrwng adrodd straeon a rhigymau, bydd y Grŵp yn darparu profiadau addysg y blynyddoedd cynnar a fydd o fudd mawr iddyn nhw yn y dyfodol. 

“Mae Glowyr Bach yn cyfrannu at hyrwyddo cymdeithasu ymhlith plant ifanc iawn ac yn eu cynorthwyo i gyfathrebu â'i gilydd. Bydd y grŵp hefyd yn rhoi cyfle i rieni, cynhalwyr/gofalwyr, gwarcheidwaid a thad-cuod a mam-guod i gadw cysylltiad â'u cymuned ehangach.”

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Amgueddfa Glofeydd Cymru, ar safle hen Lofa Lewis Merthyr. Cyn bo hir, bydd hefyd yn gartref i Ogof Teganau Siôn Corn boblogaidd, o 24 Tachwedd tan 31 Rhagfyr. 

Ogof Teganau Siôn Corn – Trefnwch eich ymweliad ar-lein heddiw 

Bydd sesiwn gyntaf grŵp y Glowyr Bach, ar gyfer plant cyn-oed ysgol yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 1 Tachwedd o 11.00am tan 12.00pm, yn yr Amgueddfa. Hoffech chi ragor o fanylion? Ffoniwch 01443 682036 neu anfon e-bost i DerbynfaParcTreftadaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Wedi ei bostio ar 05/10/2017