Skip to main content

Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du

Miners-Shadow

Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du, yr arddangosfeydd, yr adeiladau, y caffi, y cyfleusterau ac hygyrchedd.

Mae modd i chi gwblhau'r arolwg yn ddienw neu roi eich manylion cyswllt ar ddiwedd y ffurflen fel bod modd rhoi gwybod i chi am achlysuron yn y dyfodol.

Diolch am ein helpu ni i wneud ein hatyniad gwych hyd yn oed yn well, er lles pob ymwelydd!

Llenwch yr arolwg yma https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165642330958

 

Wedi ei bostio ar 20/07/2022