Gwresogi ac Arbed

Affordable-Housing

Mae sawl cymorth grant ar gael i helpu trigolion RhCT i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi. 

Student-tenants-advice

Cyngor ar Effeithlonrwydd Ynni – helpu trigolion trwy bandemig Covid-19

Calculating-your-Local-Housing-Allowance
Dydy llawer o bobl sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf ddim yn effro i'r ffaith eu bod nhw'n byw mewn tlodi tanwydd, ac maen nhw'n dewis diffodd y gwres. Mae hyn yn gallu cael effeithiau negyddol ar eu hiechyd nhw
Energy-efficiency-grants

Bwriad cynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys y cynllun Nyth, yw rhoi cymorth i bobl sydd ar incwm isel yng Nghymru 

Housing-grants
Mae'r Cyngor yn cynnig grant i helpu â'r broses o brynu paneli solar a'u gosod.
Housing-grants
Bydd y cynllun yma ar waith nes mis Mawrth 2026 a bydd yn cynnig mesurau megis insiwleiddio a gwresogi.