Skip to main content

Ceisiadau Cynllunio

Supplementary-Planning-Guidance
Cyngor defnyddiol ar sut i wneud cais am fathau amrywiol o ganiatâd cynllunio.
Planning-Applications
Gwybodaeth a chyngor ar sut i wneud cais cynllunio.
Local-land-charges-search

Chwilio'r gofrestr cynllunio ar-lein a gweld ceisiadau cynllunio yn Rhondda Cynon Taf. 

Support-object-or-comment-on-a-planning-application
Rhoi sylw ar gais cynllunio a gweld cyngor ar ba sylwadau fydd yn cael eu hystyried.
Planning-Consultations

Gweld yr ymgynghoriadau cynllunio cyfredol yn Rhondda Cynon Taf. 

Planning-Enforcement
Gwybodaeth a chyngor ar orfodi rheoliadau cynllunio.
Local-development-Plans
Gwybodaeth am sut mae'r Cyngor yn asesu cynigion i ddatblygu.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau