Supplementary-Planning-Guidance
Fel arfer, mae hawl gyda chi i docio unrhyw ganghennau coed neu lystyfiant sy'n tresmasu ar eich tir, lan at eich ffin. 
Conservation-areas
Os ydych chi'n dod ar draws coeden beryglus, bydd rhaid ichi'n gyntaf ganfod pwy sy biau'r tir lle mae hi’n tyfu. 
Planning-Applications
Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a'r Rheoliadau cysylltiedig yn ein galluogi i ddiogelu coed er budd mwynderau, trwy wneud gorchmynion i ddiogelu (neu gadw) coed.
Tree
Rydyn ni'n sylweddoli bod mater y newid yn yr hinsawdd ar frig yr agenda i lawer o bobl ac rydyn ni'n gweithio’n galed i sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng gwaith tocio/torri coed, y mae’n rhaid ei wneud am resymau iechyd a diogelwch, a phlannu coed i wrthbwyso'r newid yn yr hinsawdd.
Leaf
Mae clefyd coed ynn yn afiechyd difrifol mewn coed ynn ac mae'n cael ei achosi gan ffwng (Hymenoscyphus Fraxineus). Mae'r clefyd yn lledu yn y DU gan achosi coed i golli dail a'u corunau wywo ac mae modd iddo arwain at farwolaeth y goeden.
hedges
Gall y gweithdrefnau gwrychoedd tal, a gafodd eu cyflwyno gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003.